Преустройство на дизелови автомобили за работа с метан
Абонирай се за новости

Дизел на метан

Фирма „Автогаз-М” ООД е учредена на 31.05.2000 г.

Предметът на Дейност на фирмата е доставка, монтаж и сервизно поддържане и ремонт на газови уредби за автомобили и автобуси.

Основната дейност на „Автогаз-М” ООД е съсредоточена в изработката, монтажа, поддържането, ремонта и преустройството на автомобили за работа с природен газ. За осъществяване на тази дейност дружеството получи от Държавната агенция по стандартизация и метрология Разрешение № 82/09.07.2001 г. продължено с Разрешение № 460 до 15.07.2004 г., Разрешение № 1070 до 19.07.2007 г. и Удостоверение С256/11.09.2007 г. да извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на метални промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, автомобилни газови уредби и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ. Това е първата фирма в България осъществила на практика целия набор от разрешените действия.

Дейността по преустройството на дизеловите автомобили се извършва в две основни направления:

Сервиз за газови уредби - Агу-М СофияЛого на Метан Маркет

   www.agu-serviz.com           www.metanmarket.com

 

Share this